PVN atmaksa - kas var rēķināties ar PVN atmaksu

Jebkurš uzņēmējs vai valsts organizācija, kas pārdod vai eksportē preces, ir ieinteresēta jautājumā par PVN atmaksu no budžeta. Ja samaksātā PVN summa ir lielāka par preču pārdošanu, valsts apņemas atmaksāt starpību no budžeta. Aplūkosim soli pa solim visus soļus, kas jāveic, lai paļautos uz saskaņotās summas atgriešanu.

PVN atmaksāšanas noteikumi saskaņā ar Krievijas Federācijas tiesību aktiem

Visa PVN atmaksāšanas procedūra ir aprakstīta Krievijas Federācijas Nodokļu kodeksa 176. pantā. Bet ir vērts zināt, ka to var sagaidīt tikai taksācijas perioda beigās, kad rezultāti jau ir apkopoti, un var secināt, ka atskaitījumu summa pārsniedza nodokļu summu. Galvenais ir tas, ka aprēķini tika veikti par nodokļu dienesta atzītajām darbībām. Tā ir atšķirība, kas iegūta aprēķinu rezultātā, kas valstij ir jāatmaksā. Kompensācijas var veikt tieši, un tās var (ja nepieciešams) maksāt par nākotnes PVN.

Līdzekļu saņemšana tiek veikta 90 dienas nodokļu perioda beigās. Pārskaitījumu neatkarīgi veic FTS, jo, ja uzņēmējam vai organizācijai ir valsts parādu atlikumi naudas sodu, parādu vai nodokļu sankciju veidā, tad līdzekļi nebūs pieejami uzņēmumam, bet atmaksās pašreizējos parādus. Ja nav parādu un netiek veikta atmaksa, nodokļu maksātājam jāiesniedz atbilstošs pieteikums. Pēc tam FTS apņemas izskatīt maksājuma pieprasījumu, pozitīvs lēmums tiek nosūtīts Valsts kasei, un tā apņemas 14 dienu laikā atdot norādītos līdzekļus.

Ir vērts apsvērt, ka FTS, saņemot lūgumrakstu, var atļaut pieprasīto summu pilnībā atmaksāt, daļēji atmaksāt norādīto summu, vai arī tā var pilnībā atteikt naudas atmaksu.

Svarīga informācija

Ja vispārīgi runājot, PVN procedūra, atmaksa no budžeta izskatās vienkārša, tad faktiski tas sastāv no vairākiem posmiem un ir diezgan sarežģīts. Jāatzīmē, ka negodīgi nodokļu maksātāji nevar paļauties uz ātru kompensāciju, jo FTS pirms tam rūpīgi pārbaudīs visus ieņēmumus.

Pirmais solis ir pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas iesniegšana nodokļu dienestā. Šim dokumentam jābūt apstiprinājumam, ka uzņēmējs ir samaksājis summu, kas pārsniedz uzkrāto nodokļu summu.

Tiek pārbaudīts otrais posms. Pēc deklarācijas saņemšanas nodokļu dienesta pārstāvji veic kameras pārbaudi, lai atrastu apstiprinājumu vai, gluži otrādi, atsakās atdot norādīto summu. Pārbaudes rezultāts ir akts, kurā uzskaitīti visi konstatētie pārkāpumi (ja tādi ir), un, pamatojoties uz šiem datiem, tiek sniegts pozitīvs lēmums vai atteikums. Nodokļu maksātājam par lēmumu lēmums jāpaziņo nodokļu maksātājam 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

Ja atklātie pārkāpumi, pēc uzņēmēja domām, nav pamatoti, tos var pārsūdzēt, iesniedzot nodokļu iestādēm rakstisku iebildumu sarakstu, bet visbiežāk tas neietekmē galīgo lēmumu. Ja pēc visām manipulācijām saņemts PVN atmaksas atteikums, nodokļu maksātājs var pārsūdzēt šo lēmumu tiesā.

PVN atmaksāšanas programma ietver strīdīgu lietu izskatīšanu šķīrējtiesā, bet šim nolūkam nodokļu maksātājam ir jākļūst par uzvarētāju lietas sākotnējā izskatīšanā un apelācijā. Ja runājam par FTS, tai ir tiesības iesniegt kasācijas sūdzību vai pārsūdzēt uzraudzības iestādi. Gadījumā, ja tiesvedībā tika pieņemts pozitīvs lēmums par nodokļu maksātāju, viņš saņem tiesības pieprasīt noteiktā PVN apjoma atgriešanu, pamatojoties uz izpildrakstu. Turklāt, pieprasiet nodokļu dienestam samaksāt rēķinus tiesā, kas ietver valsts nodevas un advokāta darbu. Arī nodokļu maksātājam ir iespēja atgūt procentus par summu, kas tika atmaksāta ar kavēšanos. Ja tiek pieņemts pozitīvs tiesas lēmums, tie tiek iekasēti 12 dienu laikā pēc revīzijas beigām.

Kā mēs varam palielināt PVN atmaksāšanas iespējamību?

Protams, nodokļu iestādes nekavējoties neatdod naudu, tādēļ, ja nodokļu maksātājs ir pārliecināts, ka viņš ir pārmaksājis naudu budžetā, ir vērts personīgi rūpēties par kompensāciju. Lai sekmētu savu biznesu, ir vērts savākt dokumentu paketi, kas norāda uz pārmaksāšanu un pārliecinieties, ka tie ir sagatavoti saskaņā ar tiesību aktiem. Īpaši ieteicams pievērst uzmanību šim punktam uzņēmējiem, kas pārdod preces vai sniedz pakalpojumus sabiedrībai, kā aprakstīts Krievijas Federācijas Nodokļu kodeksa 164. panta 1. punktā.

Lielo nodokļu maksātāju pieteikšanās kārtība

Ja trīs gadus organizācija vai uzņēmējs ir samaksājis 10 miljardus rubļu valsts kasē vai vairāk, viņš tiek uzskatīts par galveno nodokļu maksātāju. Viņi kopā ar deklarāciju nodrošina bankas PVN garantijas. Pastāv īpaša deklarējama procedūra, lai atgūtu pārmaksāto naudu. Kompensācijas shēmas mērķis ir iespēja saņemt pārmaksātos līdzekļus pirms pārbaudes beigām. Lai to izdarītu, 5 dienu laikā pēc nodokļu deklarācijas iesniegšanas jums ir jānosūta pieteikums PVN deklarācijas procedūras piemērošanai. Tas norāda, ka uzņēmējam vai organizācijai ir pienākums atgriezt naudu budžetā, ja faktisko ienākumu summa pārsniedz noteikto PVN. Apņemas arī atmaksāt visus saņemtos līdzekļus pilnīgas vai daļējas PVN atmaksas atteikuma gadījumā.

Šī darba shēma ļauj nodokļu maksātājam ātri iegūt deklarēto summu, kas norādīta deklarācijā, nesaistot to ar pārbaudes laiku un akta saņemšanu ar rezultātiem. Testa beigās tiks veikts pilnīgs aprēķins. Nodokļu maksātājam ir jāapmierina pieprasījums par kompensāciju 5 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Nepilnīgas summas neizpildes vai atmaksāšanas gadījumā stājas spēkā bankas garantija un valstij ir jāmaksā parāds jau no finanšu iestādes.

Kāds sods gaida krāpniekus

Ikvienam uzņēmējam, kas iesniedz deklarāciju nodokļu iestādei, ir jāapzinās, ka pārbaudes laikā FTS varēs piekļūt visiem nodokļu maksātāja finanšu dokumentiem, kas var apstiprināt deklarācijā norādītās summas samaksas likumību. Tomēr jums ir nepieciešams sagatavoties tam, ka, pieprasot PVN atmaksu par IP, tas novedīs pie visu finanšu dokumentu pilnīgas pārbaudes un, ja tas nav pilnīgā kārtībā, labāk ir atteikties no šīs idejas, lai nerastos papildu nodokļu pārbaudes. Tās var būt vērstas uz visu uzņēmuma darbību pārbaudi, nevis tikai PVN samaksu.

Nodokļu dienests ir pilnvarots veikt tik stingras pārbaudes, jo liels skaits krāpnieku, kas vēlas bagātināt sevi uz valsts rēķina. Tāpēc paturiet prātā, ka, ja nodokļu iestāde, veicot pārbaudi, konstatē mazāko iespēju atteikties atgriezt PVN, tas noteikti to izmantos. Tātad tiesvedības pieejamība šajos jautājumos vairumam uzņēmēju ir ierasta.

Šodien ir daudzi uzņēmumi, kas sniedz pakalpojumus īpaši par PVN atmaksu. Ir tādi, kas tiek veikti, lai atgūtu valsts "parādu" pat bezcerīgās situācijās. Lielākajai daļai šo uzņēmumu ir scammers, kas var tikai pievienot problēmas. Un visas savas "abpusēji izdevīgās PVN atmaksāšanas shēmas" var novest pie uzņēmuma vadītāja kriminālatbildības par krāpšanu. Ja summa, kas norādīta uz atgriešanās, ir no ceturtdaļas līdz vienam miljonam rubļu, tad šāds finanšu noziegums ir nopietns jautājums, un tiesa, kad tās tiek izskatītas, ir prakse izdarīt reālus sodus (līdz 10 gadiem cietumā). Tāpēc, lai nesaskartos ar krāpnieku rokām, iepazīstieties ar visām šīs problēmas niansēm un izlasiet literatūru par manekeniem, lai saprastu, kur sākt un kā apiet visu veidu sabrukumus.

Ieteikumi, kas jāievēro

Tātad, apkopojot visu iepriekšminēto informāciju, varat formulēt piecus ieteikumus, kas palīdzēs nodokļu maksātājiem atgriešanās procesā. Galvenais ir uzzināt, ka PVN atmaksa nav spēļu lauks, bet vairāk nekā 80% no visām tiesvedībām, kas šobrīd tiek izskatītas šajā jautājumā, ir uzvarējis nodokļu maksātājs. Ko meklēt, lai pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanas laikā neradītu problēmas?

  1. Pirms pieteikuma iesniegšanas nodokļu iestādē ir vērts veikt neatkarīgu iekšēju pārskatu par finanšu pārskatu dokumentāciju, kas ir saistīta ar šo jautājumu. Kopš dziļas pārbaudes ar garantēto nodokli!

  2. Pārbaudiet visu rēķinu precizitāti. Ja dokumentu pārbaudes laikā tiek konstatēta neprecizitāte vai pat automātiska slīdēšana, nodokļu iestādei ir tiesības atteikties atmaksāt šajā dokumentā norādīto nodokļa summu. Kontos apzīmētajai adresei jāatbilst uzņēmuma juridiskajai adresei, kuru nodokļu iestāde pieprasīs pārbaudot. Arī numuriem rēķinos un maksājumu dokumentos, par preču nosūtīšanu atbildīgo organizāciju nosaukumiem utt. Jābūt vienādiem.

  3. PVN, kas tiek aplikts ar nodokli, ir ieteicams atsevišķi uzskaitīt par nodokļiem, kas netiek aplikti ar nodokli un tiek aplikti ar nodokli 0% apmērā. Tas ir svarīgi, jo nodokļu atmaksa ir tieši saistīta ar darbību, tās veidiem un priekšrocībām. Ja nodokļu uzskaite tiek veikta vispārējā plūsmā, tad būs ļoti grūti rēķināties ar atsevišķas summas atgriešanu, un neveiksme šādā jautājumā ir vairāk nekā garantēta.

  4. Gadījumā, ja nodokļu maksātājs ir pārliecināts par savām spējām un tiesvedība ir nonākusi tiesā, ir vērts apsvērt procentu uzkrāšanas faktu par kompensācijas summu, kas tiek piemērota no pirmās kavēšanās dienas. Procentu likme ir vienāda ar refinansēšanas likmi.

  5. Liels skaits nodokļu atteikumu pamatojas uz faktu, ka nodokļu maksātāja darījumu partneris nav parūpējies par savlaicīgu pārskaitījumu budžetā. Šī problēma rodas darījuma partneriem, kuri ir viens solis prom no bankrota vai vienreizējiem indivīdiem. Tādējādi nodokļu dienests cenšas attīstīt nodokļu maksātāja pienākumu un kontrolēt savu darījumu partneri. Tiesa veic tiesas procesu, lai konstatētu tīšu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas vai pierādījumu atklāšanu, kas apliecina, ka nodokļu maksātājs ir kļuvis par krāpnieku upuri.

  6. PVN atmaksa privātpersonām ir iespējama tikai tad, ja pārtiku iepērk ārzemēs bez nodokļa, atgriežoties Krievijā. Uz robežas ir īpašas mājas, kur varat atgriezt nodokļu summu par veiktajām pārbaudēm. Automašīnas ar Krievijas Federācijas pilsoņiem ceļo uz māju ar iegādātajām precēm, kur nodokļu inspektoram ir jāpārliecinās par tās patieso pieejamību saskaņā ar iesniegtajām pārbaudēm. Ja viss saplūst, pārbaude uz vietas tiek atmaksāta 10% apmērā no preču vērtības. Ir tikai viens nosacījums, preces ir jāiegādājas veikalos, kas darbojas bez nodokļu sistēmas. Citos gadījumos indivīdi var paļauties uz PVN atgriešanu (pat daļēji).

Atcerieties, ka nodokļu iestāde var pieteikties arī krimināllietai par krāpšanu pēc uzņēmuma vai uzņēmuma finanšu dokumentācijas revīzijas. Negodīgs vadītājs atbildēs ar likumu, prasot pret valsti un nepamatoti pieprasīs PVN atmaksu. Tāpēc, lai netiktu ieslodzīti, iesniedziet pieprasījumu tikai pēc tam, kad tas ir juridiski pamatots, nevis pamatojoties uz mākslīgi radītu situāciju un krāpšanu.