Kā pārtraukt IP darbību - kā tas darbojas

Tā gadās, ka uzņēmēji saskaras ar dažādām problēmām uzņēmējdarbības vadīšanas procesā, ko var atrisināt tikai atsevišķu uzņēmēju darbības apturēšanai. Šis lēmums rada minimālu pieprasījumu pēc piedāvātajiem pakalpojumiem vai precēm, to resursu trūkumu, kas nepieciešami darbības turpināšanai vai jebkuram cilvēkfaktoram. Dažreiz, lai izvairītos no iespējamiem bankrota gadījumiem, IP darbību pārtraukšana ir nepieciešama tikai uz laiku. Šis process ir jāveic pareizi, pretējā gadījumā uzņēmējam var rasties negatīvas sekas.

Vai ar likumu ir iespējams apturēt atsevišķu uzņēmēju darbību?

Krievijas Federācijas tiesību aktos nav šāda jēdziena, noteikumu un noteikumu, saskaņā ar kuriem jūs varat īslaicīgi slēgt darbu un biznesu. Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem tiek nodrošināta tikai pilnīga likvidācija. Tā kā bizness var tikt slēgts vairākas reizes, ir ieteicams, ka uzņēmuma darbības apturēšanas laikā ilgstoši nevar veikt nekādas darbības, kas var būt rentablas. Un, lai pareizi veiktu procedūru un nerastos juridiska atbildība, ir vērts apsvērt vairākus smalkumus, kurus mēs apspriedīsim šajā rakstā.

Gadījumā, ja nav iespējams turpināt uzņēmējdarbību, pirms darba pilnīgas pārtraukšanas izslēdziet visas darbības, kas var radīt būtisku labumu, lai nerastos situācija juridiskā ziņā. Ja uzņēmums tiek apturēts un netiek veiktas darbības, kas rada peļņu, tas nedod tiesības izvairīties no maksājumiem Krievijas Pensiju fondam un sniegt vajadzīgās plūsmas deklarācijas un ziņojumus pārvaldes iestādēm. Ziņošanas dokumentu saraksts ir atkarīgs no agrāk izvēlētās nodokļu sistēmas veida, bet jebkurā gadījumā visi sertifikāti, licences un patenti paliek spēkā.

Izmantojot vispārējo nodokļu sistēmu, nebūs izdevīgi apturēt (pat uz laiku) uzņēmuma darbību, jo regulāro nodokļu maksājumu apjoms paliks nemainīgs neatkarīgi no tā, vai uzņēmums gūst peļņu vai nē. Ir izdevīgi apturēt jūsu uzņēmuma darbību tikai tiem uzņēmējiem, kuri izmanto vienkāršoto tekstu. Saskaņā ar šo nodokļu sistēmu vienkārši tiek sagatavota deklarācija, kurā tiek konstatēta nulles peļņa, tādēļ darbības apturēšana šajā gadījumā negatīvi neietekmēs uzņēmēju.

Kā minēts iepriekš, nav apstiprināta dokumentācijas saraksta, kas iesniegts, lai atzītu intelektuālā īpašuma tiesību juridisko apturēšanu ar likumu; Līdz šim jums ir jāveic visi regulārie maksājumi un jāreģistrē darbības, lai neļautu sevi izskatīt tiesā un uzlikt naudas sodus. Neatkarīgi no tā, vai jūs strādājat vai nē, neviens neatbrīvos jūs no ziņošanas dokumentācijas un nodokļu nomaksas.

Tāpat jums nav tiesību atteikties no darba devēja pienākumiem līdz algas samaksai pilna laika darbiniekiem, kamēr uzņēmums ir dīkstāvē. Ja konstatējat jebkādus pārkāpumus, kas izdarīti uzņēmējdarbības apturēšanas laikā, uzņēmējs var tikt saukts pie atbildības, izņemot gadījumus, kad darbs ir apturēts viņa slimības dēļ.

Nepieciešamie ziņojumi un pienākumi

IP statusa iegūšana jebkurai personai nav laika vai ierobežojumu izsniegtā sertifikāta un reģistrācijas derīguma termiņam. Neviens nebūs spiests strādāt peļņas gūšanai, šis process balstās tikai uz uzņēmēja vēlmi nopelnīt un attīstīties.

Darba pārtraukšana, uzņēmējs nevar iegūt īpašu statusu savam uzņēmumam pat uz brīdi. Viņam ir jāpilda visas savas saistības neatkarīgi no tā, vai uzņēmums saņem ienākumus, vai arī ir grūtības. Tāpat kā aktīvā darba dienās, jums būs jāziņo nodokļu inspekcijai, jāiesniedz dokumenti sociālās apdrošināšanas fondam, pensiju fondam utt. Ja jūs nezināt, kā 2018. gadā apturēt IE darbību, tad juridiski korekti un oficiāli to nevar izdarīt. Pat caur tiesu šāds jautājums netiks atrisināts par labu uzņēmējam, jo ​​saskaņā ar intelektuālā īpašuma tiesībām ir iespējams slēgt tikai apturējamo darbību.

Rūpējieties par regulāru nodokļu deklarācijas sagatavošanu un iesniegšanu, ziņošanu par nulles ienākumiem un rūpīgu uzņēmuma ienākumu un izdevumu grāmatas uzturēšanu. PI ir jāiesniedz arī dati par pilna laika darbinieku skaitu.

Kā redzat, vienīgais optimālais risinājums lielām problēmām ir domāt par uzņēmuma likvidēšanu un jaunu uzņēmumu reģistrēšanu, ja problēmas ir atrisinātas. Šajā gadījumā izmaksu sarakstā iekļauj tikai valsts nodevas samaksu par individuālā uzņēmēja slēgšanu (likvidāciju) un nākamo atklājumu. Ja uzņēmējs ir pārliecināts, ka problēmas ir īslaicīgas, jūs varat apturēt uzņēmuma darbu, bet neapstāties un nemaksāt visus nodokļus. Jums jāpaļaujas uz to, ka, pārtraucot darbu, visu veidu atskaitījumu nemainīgās izmaksas paliek neatkarīgi no tā, ka uzņēmumam šobrīd ir nulles peļņa.

Tādā gadījumā IP darbības apturēšana ir pamatota

Izvēloties darba apturēšanas faktu, bet ne individuālā uzņēmēja likvidāciju, jāpatur prātā, ka regulāri tiek ziņots Federālajai nodokļu dienesta iestādei, Pensiju fondam un Sociālās apdrošināšanas fondam. Turpinās nodokļu un regulāro maksājumu apmaksa. Ja PI atrodas ESS, tad deklarācijas jāiesniedz, ja tiek konstatēti nulles ienākumi. Šāda deklarācija ir pierādījums valstij, ka uzņēmuma darbs ir apturēts. Ja uzņēmums ir apstājies un dibinātājs redz, ka nav iespējas attīstīties tālāk, nebūs labāka risinājuma, lai apturētu atsevišķu uzņēmēju darbību UTII, jo šī sistēma nav saistīta ar ienākumu saņemšanu vai nesaņemšanu, nodokļi ir jāmaksā pilnā apmērā saskaņā ar noteikto likmi.

Papildus nodokļu nomaksai un ziņošanai uzņēmējam ir pienākums ievērot pienākumus pret darbiniekiem, proti, saglabāt darba vietas un regulāri samaksāt algas. Tāpēc jums ir jādomā par visām niansēm, sākot no dīkstāves laika un beidzot ar to tiesību sarakstu, kuras var rezervēt darbiniekiem. Pretējā gadījumā ieteicams vienkārši aizvērt elektroenerģijas avotu, lai nepaaugstinātu situāciju un neiekļūtu parādu slazdā.

Uzņēmējdarbības pārtraukšana

Ja tiek nolemts slēgt SP, tad jums noteikti jāievēro sekojošā procedūra. Dzīvesvietas nodokļu iestādei ir jāiesniedz šādi dokumenti:

  • pieteikuma veidlapa P65001. Tas nav svarīgi, vai tas ir rakstīts ar roku vai drukāts datorā, galvenais ir tas, ka dokuments nesatur kļūdas vai blotus. Pretējā gadījumā nodoklis to vienkārši neņem;

  • maksājuma kvīts par valsts nodevas samaksu par IP slēgšanu, kas šodien ir 160 rubļi;

  • pensiju fonda sertifikāts.

Pēdējā dokumenta noteikšana šodien netiek uzskatīta par obligātu nosacījumu IP reģistrācijai vai likvidācijai. Nodokļu dienests to var pieprasīt patstāvīgi FIU. Kopumā viņa nav ieinteresēta par parādu pensiju fondā. Tāpēc vēlāk ir iespējams atmaksāt parādu, lai neradītu papildu naudas sodu.

Piecu dienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas jūs varat saņemt sertifikātu par IP darbības pārtraukšanu. Pēc tam pēc 12 dienām jums ir jāiesniedz visi ziņošanas dokumenti FSS un jāinformē FIU par jūsu uzņēmuma slēgšanu. Ja aktivitāte tiek uzskatīta par kases aparāta klātbūtni, tad tā arī būtu jāizņem no reģistra, lai netiktu nopelnīti cits naudas sods. Rūpēties par norēķinu konta slēgšanu, ja tas atvērts IP laikā.

Neuztraucieties par iespēju atsākt uzņēmējdarbību. Lai to izdarītu, jums vienkārši jāreģistrējas savā dzīvesvietā nodokļu birojā. Nav noteikts minimālais un maksimālais termiņš starp IP slēgšanu un valsts atjaunošanu. Tādējādi jūs varat reģistrēt savu uzņēmumu jebkurā laikā, tiklīdz iespēja atkal parādās.

No iepriekš minētā var secināt, ka pirms IP darbības apturēšanas ir jāsaprot, ka šis process ir pārkāpums tikai tad, ja uzņēmējs neizpilda visus viņam uzticētos pienākumus un pilnvaras līdz pilnīgai IP likvidēšanai. Vienkārši ņemiet un uz laiku aizveriet ražošanu, jo tas nedarbosies, jo jums ir jābūt atbildīgam par pārkāpumiem pirms nodokļu dienesta un papildus parādam, lai samaksātu visus soda naudas.

Skatiet videoklipu: The Great Gildersleeve: Gildy the Athlete Dinner with Peavey Gildy Raises Christmas Money (Februāris 2020).

Loading...